Skupina PHAEYDE sa skladá zo skúsených špecialistov Transplantacia Vlasov alebo Nastrelovanie Vlasov